Magistratura mərkəzi

Naxçıvan Dövlət Universitetində magistr hazırlığı 1997-ci ildən başlanmışdır. İlk dəfə 2 ixtisas 7 magistrlə fəaliyyətə  başlayan Universitetimizi   ötən 22 ildə  1730 nəfər magistr bitirmişdir.  Bu qurum 2008-ci ilə qədər şöbə kimi fəaliyyət göstərmiş, 2008-ci ildən isə Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə adı dəyişdirilərək  Magistratura üzrə dekanlıq kimi fəaliyyətini davam etdirmişdi. 2019-cu ildən isə Magistrtura Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Magistratura mərkəzi universitetin 40 kafedrası ilə əlaqəli işləyir.Hazırda I və II kurslarda 71 ixtisaslaşma üzrə 327 magistr təhsil alır.

Naxçıvan Dövlət Universtetinin Magistratura təhsil pilləsində təhsilini davam etdirən magistrantlar üçün yüksək səviyyəli, hərtəfəli biliklərə yiyələnmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Magistraturanın maddi-texniki bazası təkmilləşdirilmiş, tədris siniflərində 32 dəst kompyüter,  elektron kürsü,  3 elektron lövhə qoyulmuş, sürətli internetə malik olan kompyüter mərkəzi yaradılmışdır. Burada yaradılmış “Azərbaycanşünaslıq mərkəzi”, “Tələbə Turizm Assosasiyası”, “Kitabxana”   bütün ixtisaslaşmalar üzrə təhsil alan magistrantların öz ixtisasları ilə yanaşı elmi dünyagörüşünün, vətənpərvərlik xüsusiyyətlərinin   formalaşmasına xidmət edir.

Magistratura mərkəzində bu ixtisaslaşmalar üzrə masgsitr səviyyəsində təhsil almaq mümükündür:

·         Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi  metodikası  və metodologiyası

·          Azərbaycan dili

·          Xarici dilin tədrisi metodikası və  metodologiyası  (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (alman dili)

·          Dilşünaslıq (fransız dili)

·          Dilşünaslıq (rus dili)

·          Dilşünaslıq (ərəb dili)

·          Dilşünaslıq (fars dili)

·          Azərbaycan ədəbiyyatı

·          Ədəbiyyatşünaslıq (Dünya ədəbiyyatı)

·          Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının  ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

·           Tarix fənnin tədrisi metodikası və metodologiyası

·          Biblioqrafiyaşünaslıq

·         Sənəd resursları  və informasiya axtarış sistemləri

·          Muzeyşünaslq

·         Arxeoloji  və tarixi memarlıq abidələrinin bərpası

·          Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

·          Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

·          Dövlət hüququ

·          Mülki və təsərrüfat hüququ

·         İnsan hüquqları

·          İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

·          Strateji idarəetmə

·          İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

·         Beynəlxalq maliyyə valyuta kredit sistemləri

·          Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

·         Makroiqtisadi siyasət

·          Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

·          Mətbuat tarixi

·          Radio-telejurnalistika

·          Təsviri-incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

·          İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və          metodikası

·          Musiqi fənninin tədrisin  metodikası və metodologiyası

·         Musiqi tənqidi

·         Etnomusiqişünaslıq

·         Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

·         Şəhərsalma

·         İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

·         Turizm və sosial mədəni servis xidməti

·         Otelçilik

·         Botanika

·         Baytarlıq sanitar ekspertizası

·         Parazitologiya və invazion xəstəliklər

·         Onurğasızlar zoologiyası

·         İnsan və heyvan fiziologiyası

·         Bitki fiziologiyası

·         Ekoloji biologiya

·         İnformatika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Fizika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Coğrafiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Kimya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Biologiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Riyaziyyat fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Təsviri incəsənət fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Aktyor ifaçılığının tədrisi  metodikası və metodologiyası

·         Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası

·         Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

·         Sosial pedaqogika

·         Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə

·         Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası

·         Elektroenergetika mühəndisliyi

·         Elektrik şəbəkə sistemləri

·         Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

·         Dəmir yolu təsərrrüfatı və onun istismarı

·         Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

·         Gənclərlə iş

·         Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

·         Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi bioloji təminat

·          Meliorasiya –mühəndis  sistemləri tikintisi və istismarı

·         Əczaçlıq texnologiyası

Azərbaycanşünaslıq mərkəzi

Müstəqilliyin  əldə olunması bir çox sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın kompleks öyrənilməsi sahəsində də yeni addımlar atılmasını mühüm zərurətə çevirdi. Bu zərurət dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və eyni etnik, kultroloji tarixin hadisəsi olan əlli milyonluq Azərbaycan xalqının, dilinin, yazısının, dininin, milli dövlətçilik ideyalarının formalaşması və inkişaf prosesini əhatə edir.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən etibarən azərbaycançılıq elmi təfəkkürünün, ideologiyasının meydana gəlməsi, o dövrün azərbaycanlı mütəfəkkirlərinin əsərlərində müstəqillik, türklük, müsəlmanlıq haqqındakı düşüncələri nəhayət azərbaycanşünaslığın elmi əsaslar üzərində yüksəlməsinə gətirib çıxardı. XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanşünaslığın  əsas prinsipləri formalaşdı.
Azərbaycanşünaslığın  ən mühüm problemlərindən biri Azərbaycan xalqının mənşəyi problemidir. Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin təşəkkülü tarixi barədə müxtəlif dövrlərdə aparılmış araşdırmalar da bu elm sahəsinin aktual problemi olaraq dəyərləndirilir.
Azərbaycanşünaslıq ideologiyasının təbliği, ölkəmizin və xalqımızın daha geniş və sistemli şəkildə tanıdılması istiqamətində aparılan ən mühüm tədbirlərdən biri də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura səviyyəsində “Azərbaycanşünaslıq” seçmə fənninin tədris olunması və ayrıca olaraq bu sahənin əhatəli araşdırılması və öyrənilməsi üçün «Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi» nin istifadəyə verilməsidir.
2011-ci il sentyabr ayının 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov Magistratura üzrə dekanlığın nəzdində «Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi» nin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Mərkəzdə Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, dili, folkloru və s. əhatə edən dərsliklər, monoqrafiyalar, dövri mətbuat materialları, mövzu ilə bağlı müxtəlif metodik materiallar, proqramlar, atlaslar, xəritələr toplanmış, problemlə bağlı müxtəlif dəyirmi masaların keçirilməsi üçün şərait yaradılmışdır.

Dərs cədvəli

Qəbul və qeydiyyat prosesi

Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş magistrantlar aşağıda göstərilən sənədləri  magistratura üzrə dekanlığa təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər

1. Cari ilin məzunları  bitirdikləri ali məktəbin tədris şöbəsindən Universiteti bitirmələri haqqında diplomu əvəz edəcək arayış;

2.   Əvvəlki ilin məzunları bakalavr diplomunun və qiymət cədvəlinin əsli və  surəti;

3.  Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti;

4.  Bakalavrın imtahan nəticəsi haqqında məlumat  (şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və şəxsi kabinetinin parolounu daxil  etməklə DİM-nin saytından qəbul haqqında çıxarış);

5.  Tərcümeyi-hal (ətraflı yazılmaqla);

6.  4 ədəd (3×4 ölçüdə)  şəkil;

7.  Ödənişli əsaslarla qəbul olanlar təhsil haqqının ödənilməsi haqqında qəbz  (Naxçıvan MR Mərkəzi bankına ödənilməklə);

Hansı şəxslərin təhsil haqqından azad olunduğu və təhsil haqqından azad olunan şəxslərin hansı sənədləri təqdim etməli olduğu siyahıya buradan baxa bilərsiniz.

8.  Vahid geyim formasının alınması haqqında qəbz:  Naxçıvan Tikiş fabriki  (Şəfa xəstəxanasının yanı);

9.  Qovluq və fayl.

Əlaqə telefonu:     (+99436) 544-08-61          Daxili nömrə: 33-00, 33-01

Qəbul planı

2017-2018-ci tədris ili üçün

 

 

 

İxtisasların şifriİxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adıCəmiAzərbaycan   bölməsi (əyani) 

2018-ci ildə ixtisaslar üzrə faktiki qəbul

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)
1060101Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi6
 Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası613004
2060103Xarici dil müəllimliyi  (dillərüzrə)6  
  Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)613006
3060201Filologiya27 
  -Dilşünaslıq  (ingilis dili)1015009
-Dilşünaslıq (fransız dili)113001
-Dilşünaslıq (alman dili)11300
-Dilşünaslıq (ərəb dili)11200
-Dilşünaslıq (rusdili)11200
-Dilşünaslıq (fars dili)11200
Ədəbiyyatşünaslıq, (Dünya ədəbiyyatı)21300
-Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)213002
Azərbaycan ədəbiyyatı41300
Azərbaycan dili413003
4060107Texnologiya müəllimliyi3 
 Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası313001
5060108Musiqi müəllimliyi3
Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası31300
6060119Pedaqogika25
Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi10130010
Sosial pedaqogika1013009
Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq513005
7060204Jurnalistika4
Mətbuat tarixi21300
Radio-telejurnalistika21300
8060111Tarix müəllimliyi2
Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası213003
9060206Tarix4
Arxeologiya və etnoqrafiya21400
Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi21400
10060301Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması5

Muzeyşünaslıq313003
Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi213002
11060213Beynəlxalq münasibətlər 4
Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi21500
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya215002
12060215Kitabxanaçılıq və informasiya4
Biblioqrafiyaşünaslıq21300

Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri213002
13060212Hüquqşünaslıq20 
Dövlət hüququ818007
Mülki və təsərrüfathüququ816007
İnsan hüquqları416002
14060311Aktyor sənəti2

Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi213001
15060304Solo oxuma2

Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi21300
16060302Sənətşünaslıq5 
Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi513005
17060303İnstrumental ifaçılıq4 
İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)413003
18060307Musiqişünaslıq8 
Musiqi tənqidi513004
Etnomusiqişünaslıq313001
19060401Dünya iqtisadiyyatı6 2
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər21500
Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti21500
Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri215001
20060402Mühasibat uçotu və audit4
İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit413003
21060404İqtisadiyyat14
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi1013007
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı21300
Makroiqtisadi siyasət213001
22060407Menecment5
Strateji idarəetmə31300
Menecment (müəssisələrin təçkili və idarəedilməsi)213001
23060410Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi4
Dövlət qulluğunun  təşkili və idarə edilməsi41400
24060105Riyaziyyat müəllimliyi3
Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası313003
25060501Riyaziyyat4
Riyazi analiz21300
Cəbr və topologiya21300
26060113İnformatika müəllimliyi6
 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası613006
27060509Kompüter elmləri5
 İnformatika5
28060104Fizika müəllimliyi3
Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası31300

 

3
29060503Fizika3
Yarımkeçiricilər fizikası3
30060110Kimya müəllimliyi2
Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

21300
31060504Kimya4
Qryri-üzvi kimya21400
Fiziki kimya21400
32060109Biologiya müəllimliyi2
Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası213004
33060505Biologiya12 
  İnsan və heyvan fiziologiyası31400
  Onurğasızlar zoologiyası31400
  Botanika41400
  Ekoloji biologiya21400
34060112Coğrafiya müəllimliyi2
Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası213004
35060506Coğrafiya4
Azərbaycanın fiziki coğrafiyası41400
36060510Ekologiya2
Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası21300
37060649Ekologiya mühəndisliyi2
Bərk tullantıların emalı texnologiyası21300
38060608Elektroenergetika mühəndisliyi6
Elektroenergetika313001
39060622Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi4
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi41300
40060632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi18
İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri10150010
İdarəetmədə informasiya sistemləri815003
41060114Təsviri incəsənət müəllimliyi3
Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası31300
42060633Memarlıq4
Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması215001
Şəhərsalma213001
43060704Baytarlıq10
Baytarlıq sanitar ekspertizası21000
Parazitologiya və invazion xəstəliklər21000
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər21000
Yoluxmayan daxili xəstəliklər21000
Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma21000
44060803Turizm və otelçilik6
Turizm və sosial mədəni servis xidməti414004
Otelçilik214001
45060802Bədən tərbiyəsi və idman6 
Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası313002
Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat313002
46060637Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi3
Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı313001
47060805Sosial iş5
  Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş313003
  Gənclərlə iş21300
48060621Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi3

 

 1
  Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı31300
49060801Əczaçılıq4
  Farmakoqnoziya21500
  Əczaçılıq texnologiyası21500
Cəmi:290 157