FAKÜLTƏ HAQQINDA

Pedaqoji fakültə 1984- cü ilin sentyabr ayından təşkil olunmuş “İbtidai təlim və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsinin bazası əsasında yaradılmışdır.

Fakültə dekanı: Əliyev Vəli Heydər o – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.

Tədris və tərbiyə işləri üzrə dekan müavini: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent, Rüstəmov İbrahim Murad oğlu .

“İbtidai təlim və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsində “İbtidai təhsilin pedaqogikası  və metodikası”,”Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası (Pedaqogika və psixologiya)”, “Musiqi təlimi, təsviri incəsənət və rəsmxətt” ixtisasları üzrə təhsil almışlar.

Azərbaycan MEA-nın muxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Səfəralı Yaqub oğlu Babayev 18 sentyabr 1984-cü il tarixdən 31 may     1986-cı il tarixə kimi fakültəyə ictimai əsaslarla rəhbərlik etmişdir.

31 may 1986-cı il tarixdən 22 noyabr 1996-cı il tarixə kimi Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dosent Nəriman Bilal oğlu Orucəliyev fakültənin dekan vəzifəsində işləmişdir.

24 dekabr 1996-cı il tarixdən 18 yanvar 2005-ci il tarixə kimi “İbtidai təlim və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsinin bazası əsasında yeni yaradılmış Pedaqoji fakültəyə Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, Filalogiya üzrə elmlər doktoru Sevindik İslam oğlu Vəliyev rəhbərlik etmişdir. Fakültədə “İbtidai sinif müəllimliyi”, “Musiqi təhsili”, “Təsviri incəsənət və rəsmxətt”,”Fiziki tərbiyə və  gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” və “Bədən tərbiyəsi və idman” ixtisasları üzrə kadr hazırlanmışdır.

27 iyun 2006-cı il tarixdən 02 iyul 2007-ci il tarixə kimi Fənnlərin tədrisi və metodikası kafedrasının dosenti İbrahim Murad oğlu Rüstəmov fakültəyə dekan təyin edilmişdir.

Fakültədə İbtidai sinif müəllimliyi, FTÇHM, B/t və idman ixtisasları üzrə müəllim hazırlanmışdır.Fakültə dekani İ.Rüstəmov 2007-ci ildə təhsil müvəffəqiyyətlərinə  görə tərəqqi medalına layiq görülmüşdür.

10 iyul 2016-cı il tarixdən fakültəyə pedaqogika və psixologiya kafedrasının dosenti Vəli Heydər oğlu Əliyev rəhbərlik edir.

Bu müddətlərdə fakültə tələbələri TEC xətti ilə keçirilən konfranslarda layiqincə çıxış etmiş və mükafata layiq yerlər tutmuşlar.

Fakültə idmanyönümlü olduğundan tələbələrimiz universitet spartakiadalarında müntəzəm olaraq qalib olmuş və mükafata layiq görülmüşlər.

Fakültə idmançıları Nax.MR –da fəaliyyət göstərən federasiyaların keçirdikləri yarışlarda yaxından iştirak etmiş və uğurlu nəticələr əldə etmişlər.

Fakültənin məzunlarından Tayfur və Sərxan Əliyev qardaşları boks üzrə Azərbaycan,Avropa və  Dünya birinciliklərinin qalibi və mükafatçıları olmuşlar.

Haliyədə B/t və idman ixtisasında təhsil alan Sərcan Məmmədov  və Aslan  İsmayılov karate-do idman növü üzrə Azərbaycan, Beynəlxalq  və Avropa çempionatlığında uğurlu çıxış edirlər.

Bədən tərbiyə və idman ixtisası üzrə qiyabi şöbənin I kurs tələbəsi Məmmədov Sadiq Teymur oğlu şahmat üzrə Avropa 3-cüsü, FİDE ustasıdır.

          Fakültə aşağıdakı maddi texniki bazaya malikdir:

Fakültədə 1 görüntülü,5 proyektor,1 imtahan auditoriyaları,Mülki müdafiə , çağırışaqədərki hazırlığın tədrisi metodikası,Ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası,Tikiş praktikumu,Kulinariya praktikumu,Toxuma kabinələri vardır.Fakültədə həmçinin açıq havada böyük və mini futbol,voleybol,basketbol,tullanma,qaçış və gimnastika hərəkətləri üçün meydançalardan da istifadə olunur.İki idman zalında ( idman kompleksi və fakültə binasında olan ) voleybol, basketbol,həndbol,boks,güləş,şahmat,tennis meydançaları da tələbələrin ixtiyarındadır.Fakültədə həmçinin “Məktəb tarixi”,”İdman muzeyi” və “Əl işləri muzeyi”də fəaliyyət göstərir.Bütün bunlardan başqa fakültədə 16 auditoriya da tələbələrin xidmətindədir.

KAFEDRALAR

Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

    PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Orucova Sevinc Vaqif q.– kafedra müdiri,psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi.
 2. Əliyev Vəli Heydər o – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.
 3. Əliyeva Gültac Bədəl q – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,professor,AzərbaycanRespublikasının əməkdar müəllimi.
 4. Rzayev Vahid Məmməd o – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,Nax.MR –nınəməkdar müəllimi
 5. Hacıyeva Salatın Bəyalı q – psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
 6. Yusifova Nəzakət Rəsul q. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
 7. Kərimova Sevda Yaqub q – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 8. Qədimbəyli Məhcəbin Əsgər q.– pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 9. Xəlilov Taleh Fərman o. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 10. Əhmədova Mehparə Kamran q – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 11. Bayramova Solmaz Musa q – baş müəllim
 12. İsmayılova Elmira Qurban q – baş müəllim
 13. Cabbarova Solmaz Rafiq q – müəllim
 14. Əliyeva Tünzalə Rəşid q. – lobarant
 15. Quliyeva Kübra Ramiz q  – kabinə müdiri

 

       FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI VƏ TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ KAFEDRASI

1.Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı–kafedra müdiri,dosent,filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Rüstəmov İbrahim Murad oğlu – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.

3.Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.

4.Quliyev Nizami Zülfəli oğlu – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

5.Hacıyeva Fatma Ramiz qızı – baş müəllim

6.Bağırov Rövşən Asif oğlu – baş müəllim

7.Ələkbərova Günay Adil qızı – müəllim.

8.Tağıyeva Rəsmiyə Hüseyn qızı – baş lobarant

9.Novruzlu Elvira Səmimi qızı – komputer operatoru

 

       BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Tağıyev  Əvəz  Zeynalabdin   oğlu – kafedra müdiri,baş müəllim,Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar Bədən tərbiyəsi və idman xadimi.
 2. Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.
 3. İsmayılov Xəqani Eldar oğlu – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.
 4. Babayev Həsən Abbas oğlu – dosent.
 5. Rəhimov Cavanşir Həmzə oğlu – dosent.
 6. Vəliyev Yusif Nəriman oğlu – dosent, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar Bədən tərbiyəsi və   idman xadimi.
 7. Musayeva Elza Kamal qızı- baş müəllim
 8. Əliyev Nazim Bəhlul oğlu – baş müəllim
 9. Bağırov Məşuq Hüsü oğlu- baş müəllim
 10. Məmmədov Həbib Misir oğlu- baş müəllim
 11. Həsənov  Əmrah  İsmayıl oğlu – baş müəllim
 12. Əliyev Seymur Həsən oğlu – baş müəllim
 13. Əlixanov Valeh Məmməd oğlu – baş müəllim
 14. Hüseynova Kifayət Yunis qızı- baş müəllim
 15. Əliyev Hümbət Mehrac oğlu- baş müəllim
 16. Həsənova Nərminə Məmməd qızı- baş müəllim
 17. Məmişova Gilə Nəsrəddin qızı-lobarant
 18. Allahverdiyev Nicat Məhəmməd oğlu- kabinə müdiri.

 

   ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ MÜƏLLİMLİYİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Rzayev Oktay Rza oğlu – kafedra müdiri,dosent.
 2. Zeynallı Cavanşir Abbasəli oğlu – baş müəllim
 3. Quliyeva Rəna Abbas qızı – baş müəllim
 4. Əsədova Rüxsarə Vəliyəddin qızı – baş müəllim
 5. Salmanov Vidadi Kərim oğlu- baş müəllim
 6. Həsənov Nazim Əsgər oğlu – müəllim
 7. Allahverdiyev Pərviz Rəşad oğlu – müəllim
 8. İmanov Mübariz İsmayıl oğlu – komputer operatoru

ELMİ ŞURA

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN PEDAQOJİ FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİNİN TƏRKİBİ

Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Əliyev Vəli Heydər oğlu Fakültə dekanı,Pedaqogika və psixologiya kafedrasının dosenti,Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,sədr.
2. Rüstəmov İbrahim Murad oğlu Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrasının dosenti,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, tədris işləri üzrə dekan müavini, üzv
3. Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işlər üzrə dekan müavini, elmi katib, üzv
4. Əliyev Hümbət Mehrac oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının baş müəllimi, tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv
5. Sevinc Orucova Vaqif qızı Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, üzv
6. Əvəz Tağıyev  Zeynalabdin oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, üzv
7. Rzayev Oktay Rza oğlu Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının müdiri, dosent, üzv
8. Rəhimov Cavanşir Həmzə oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının baş müəllimi, üzv
9. Vəliyev Yusif Nəriman oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dosenti,  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, üzv
10. Salmanov Vidadi Kərim oğlu Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının baş müəllimi, fakültə Müəllim İlk Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
11. Zamanov İsfəndiyar Ayaz oğlu Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasının IV kurs tələbəsi, Tələbə Həmkarlar Təşkılatının sədri, üzv
12. Məmmədov Xəzər Tahir oğlu Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasının IV kurs tələbəsi, Tələbə Gənclər Təşkılatının sədri, üzv
13. Qulusoy Təhminə Xaliq qızı Texnologiya müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbəsi,  Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 32 00