FAKÜLTƏ HAQQINDA

Sosial İdarəetmə Və Hüquq Fakültəsi Fakültə 2003-cü ildə yaradılmışdır.
Fakültədə  3 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı:

Tədris işləri üzrə dekan müavini: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Rəhimov Novruzəli Həmzə oğlu

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

Hüquqşünaslıq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Turizm və otelçilik

Sosial iş

KAFEDRALAR

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Hüquq fənləri kafedrası

Kafedra müdiri: hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qəhrəman Novruz oğlu Behbudov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu – dosent
 • Əjdərov Əsəd Süleyman oğlu -müəllim
 • Hüseynov Tofiq Vaqif oğlu -müəllim
 • Əliyev Hikmət Hüseyn oğlu – baş müəllim
 • Qurbanov Vaqif Musa oğlu – müəllim
 • Qəribli İsmayıl Cavanşir oğlu – müəllim
 • Bayramova Vahidə Vahid qızı – müəllim
 • Hüseynov Şamxal Mürsəl oğlu – baş müəllim
 • Qəribov Pərviz Zülfüqar oğlu -müəllim
 • Qədimov Əli Tofiq oğlu – müəllim
 • Abbasov Elman Nəriman oğlu – baş müəllim
 • Mirzəyev İlqar Məhərrəm oğlu – müəllim
 • Məmmədov Şükür Aloş oğlu – dosent
 • İsmayılov Nurlan Aqil oğlu -müəllim
 • Sadiqova Reyhan Musa qızı – müəllim
 • Cəfərli Elman Yusif oğlu – dosent
 • Xəlilov Yunis Fərman oğlu – müəllim

 

Fəlsəfə və Sosial iş kafedrası

Kafedra müdiri: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Abbas Heydər oğlu  Əhmədov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • Məmməd Hüseyn oğlu Rzayev – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
 • Qərib Vəli oğlu Allahverdiyev – fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
 • Novruzəli Həmzə oğlu Rəhimov – fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
 • Bağır Həmid oğlu Babayev – baş müəllim
 • Sadıq Nəsrulla oğlu Hüseynov – baş müəllim
 • Kamran Rövşən oğlu Vəlizadə – baş müəllim
 • Könül Muxtar qızı Salmanova – müəllim
 • Həsənov Məhərrəm Həsən oğlu– müəllim
 • Cavadova Afaq Telman qızı– müəllim

Bələdiyyə və turizm kafedrası

Kafedra müdiri: fəlsəfə doktoru, dosent Flora Bəhlul qızı Kərimova

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • Flora Bəhlul qızı Kərimova – baş müəllim
 • Günel Şirin qızı İsayeva – müəllim
 • Nigar Nazim qızı Bababəyli – müəllim
 • Ülkər Elxan qızı Həsənzadə – müəllim
 • Həbib Əzim oğlu Zeynalov -müəllim
 • Leyla Pərviz qızı Əliyeva – müəllim

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

Soyadı,adı və ata adıVəzifəsi
1.Allahverduyev Qərib Vəli o.Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent,sədr
2.Rəhimov Novruvəli Həmzə o.Dekan müavini,dosent ,sədr müavini
3.Hacıyeva Nüşabə Əzizağa q.Akademik məsləhətçi,katib
4.Əhmədov Abbas Heydər o.Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının müdir, dosent,üzv
5.Behbudov Qəhrəman Novruz  o.Hüquq fənləri kafedrasının müdiri, h.f.d.dosent,üzv
6.Kərimova Flora Bəhlul q.Bələdiyyə və turizm kafedrasının  müdiri , baş müəllim,üzv
7.Rzayev Məmməd Hüseyn o.Fəlsəfə və sosial işin təşkili kafedrasının professoru,f.e.d. ,üzv
8.Cəfərli Elman Yusif o.Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
9.Babayev Bağır Həmid o.Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
10.Məmmədov Şükür Aloş o.Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
11.Hüseynov Sadiq Nəsrulla o.Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
12.Vəlizadə Kamran Rövşən o.Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
13.Kərimov Rəşid Nizami o.Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının sədri ,üzv
14.Hüseynov Əyyub Asəf o.Fakültə gənclər təşkilatının sədri , üzv
15.İbrahimov Bursay Əlyaro.Fakültə TEC sədri,üzv

Əlaqə

Ünvan:Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.: (+99436) 544-08-61;    Daxili: 26 00